Onsdag d. 8. maj 2019, kl. 14:00

Frimodighed er et af nøgleordene for et kristent menneske. Det fik Rasmus Buch Clausen ved Guds indgriben. Ad mærkelige veje og underlige omstændigheder fik han udskiftet sin stilling som proprietær på Lolland med stillingen som baggårdsmissionær i datidens Istedgade.

Keld Gaarn-Larsen fortæller om Rasmus Buch Clausens mærkelige livsforløb og om den specielle indvirkning han havde på de mennesker, han mødte.

Kaffen koster 25 kr.

Vel mødt!

Præsterne


Sted
Sognegården, Østervej 8, 2600 Glostrup
Pris
25 kr