Musikalsk legestue

 

Et tilbud i Glostrup Sogn til børn i alderen 1 til 3 år og deres forældre.
Her vil vi gennem leg, sang, dans og rytmik stimulere børnenes sansemotoriske udvikling og sammen blive mere fortrolige med de salmer og sange som vi synger i kirken.
Der er oprettet et hold, tirsdage kl. 16.15 - ca. 17.00, og der startes jævnligt nye hold.
Kirke- og kulturmedarbejder Thomas Olsen og organist Martin Åkerwall står for dette tilbud som finder sted i Østervangkirken.
 
Tilmelding til Thomas Olsen på 6162 0437 eller mail kateket.thomas@glostrupsogn.dk, hvor man også kan få oplyst, hvornår nyt hold starter.
Ophavsret: