Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Glostrup Sogn søger en midlertidig overenskomstansat sognepræst

Glostrup Sogn søger en midlertidig overenskomstansat sognepræst på 50 % i perioden fra 1. august 2020 til 31. december 2021, da en af vores sognepræster tager orlov med 50 % fra sit embede. Der udarbejdes et regulativ for stillingen, hvor udgangspunktet er en ligelig fordeling af de opgaver, der er forbundet med embedet. 

Kirker og personale

Der er to kirker i sognet.

Glostrup Kirke er en middelalderkirke bygget i det 12. århundrede.

Østervangkirken er en moderne rundkirke, der blev indviet i 1970.

Sognet har desuden et stort krematorium og to kirkegårde.

 

Sognet er normeret med følgende stillinger:

Fem fuldtids sognepræster samt en hospitalspræst, der gør tjeneste i sognet med 10%.

To kordegne, hvoraf den ene er personaleleder for det kirkelige personale.

Tre fuldtids organister, hvoraf den ene fungerer som korleder

Fire professionelle korsangere ved hver kirke.

En kirke- og kulturmedarbejder.

En kirkegårdsleder med et personale tilknyttet kirkegårdene og krematoriet.

Der er kontorpersonale med regnskabsfører og sekretær for menighedsrådet.

Vi tilbyder:

 • Et sogn med et engageret og kompetent menighedsråd, der bakker op om de ansatte, gudstjenesterne og de kirkelige aktiviteter.
 • Et travlt sogn med mange kirkelige handlinger, hvor du som præst kan gøre en stor forskel for mennesker, der har oplevet den største glæde eller står i den største sorg.
 • Et team af kompetente medarbejdere, som virker sammen med præster, menighedsråd og frivillige ved gennemførelsen af de forskellige aktiviteter og arrangementer i sognet.
 • Minikonfirmandundervisning på 3. klassetrin ved vores kirke- og kulturmedarbejder og konfirmandundervisning på 8. klassetrin ved præsterne med ca. to hold til hver præst.
 • Babysalmesang (0 – 1 år), musikalsk legestue (1 – 3 år), spirekor (ca. 5 – 7 år), børnekor (ca. 8 – 11 år) og ungdomskor (ca. 12 – 16 år).
 • Koncerter, sogneaftner, studiekredse, udflugter og sognerejser.
 • Mandagsklub, onsdagstræf og sangmatiné for seniorer og andre, der kan deltage i eftermiddagsarrangementer.
 • Sorggruppe og netværkscafé.
 • Genbrugsbutik og lokal menighedspleje i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer.
 • Venskabsmenighed i Talsi i Letland.

Vi søger en præst,...

 • Der har noget på hjerte, og som vil forkynde evangeliet på en nærværende og vedkommende måde.
 • Som ønsker at indgå i et velfungerende kollegialt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed, og hvor man respekterer hinanden trods forskellige holdninger.
 • Som vil tage sin del af ansvaret for at løfte opgaverne i sognet.
 • Som vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige præster i sognet.
 • Som er teologisk velfunderet og folkeligt forankret, og ser sig selv som tjener for hele menigheden.

For stillingen gælder det, at kontorfaciliteter stilles til rådighed ved Østervang kirke.

Kontakt

Menighedsrådets formand Tommy Carlsen, telefon 2877 5013 mailadresse: tommy.carlsen@comxnet.dk, eller Dorte Thomsen 6122 2654 mailadresse: doth@km.dk