Præster ved Glostrup sogn

 Esper Silkjær
Sognepræst, kbf.
Tlf: 43966902
E-mail: esi@km.dk
Mandag fri
Højvangsområdet...
 Jørgen Degn Bjerrum
Sognepræst
Tlf: 43613330
E-mail: jdbj@km.dk
Kontor i Glostrup Sognegaard
Mandag fri
Vestervangsområdet...
 Dorothea Glöckner
Sognepræst
Tlf: 43961814
Mobil: 61553275
E-mail: dorotheagloeckner
@gmail.com
Mandag fri
Nordvangsområdet
...
 Dorte Thomsen
Sognepræst
Tlf: 43967403
E-mail: doth@km.dk
Mandag fri
Skovvangsområdet
...
 Andreas Thom
Sognepræst
Mobil: 24273310
E-mail: atho@km.dk
Kontor i Østervangkirken
Mandag fri
Søndervangsområdet...
 Trine Kern Kernel
Hospitalspræst
Tlf: 43233454
Mobil: 20197897
E-mail: TRIKER01@glo.regionh.dk
Barselsorlov
...
 Birgitte Hammershøy
Hospitalspræst
Tlf: 38633454
Mobil: 24826103
E-mail: ebha@km.dk
Vikar for Trine Kern Kernel under dennes orlov.
Fredag fri....
  
Ophavsret: