Vil du gratis på sommerferie med dine børn?

Glostrup Sogns Menighedspleje fik for sommeren 2017 tildelt 6 fripladser til familier med børn, så man kunne komme gratis på ferieophold. Tilmeldingsfristen udløb den 1. maj, og alle pladser blev besat.Vi håber, at få samme mulighed i sommeren 2018 og vil offentliggøre information om det i løbet af foråret.

 

Informationen for 2017 lød:

 

Glostrup sogns menighedspleje har via Folkekirkens Feriehjælp 6 fripladser til familier med børn, så man kan komme gratis på ferie i uge 26.

Ferien bliver holdt i Helsingør Ferieby tæt på en strand. Der vil være familier med børn i husene lige ved siden af.

Der kommer en bus til Glostrup og kører alle lige til feriebyen og hjem igen.

For at komme i betragtning må man i 2016 ikke have haft en personlig indkomst, der overstiger 174.900,- for enlige. Ægtefællers samlede personlige indkomst må ikke overstige 349.800,- kr.

Det kan godt nås at søge endnu – men skynd jer. Vi skal gerne have ansøgningen inden første maj.

Ansøgningsskema kan hentes på Glostrup Kirkes kordegnekontor, Østervej 6. Årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen.

Nærmere information kan fås hos sognepræst Andreas Thom, tlf 24273310 eller mail ATHO@km.dk

Ophavsret: