Fællesskab er afgørende for os alle

Fællesskabet er væsentligt for os alle. Glostrup Sogn skaber rammerne for fællesskaber i den kristne tro. For børn, unge og ældre. I modgang og medgang. I hverdag og fest. Dan dig et overblik over de mange muligheder for at være fælles. Og se nederst på siden kalenderen med de aktuelle arrangementer med fællesskabet i centrum.

Julehjælp

Hvert år uddeler Glostrup Sogns Menighedspleje julehjælp til sognebørn, som er økonomisk trængt og derfor har vanskeligt ved at se sig igennem højtiden.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til kordegnekontoret. Det udfyldte skema afleveres til en af præsterne, da der ved uddelingen lægges vægt på præstens personlige kendskab til ansøgerne. Ansøgningsskemaet kan hentes på kordegnekontoret i starten af december. Den nøjagtige dato kan du finde her på siden, når vi nærmere os december. Du vil også kunne finde dato for, hvornår den senest skal være afleveret til en af præsterne i Glostrup Sogn.

Ophavsret: