Ritualer

Der kan aldrig laves en nøjagtig anvisning for forløbet af de enkelte handlinger i kirken, ligesom der er små forskelle på forløbet i henholdsvis Glostrup Kirke og Østervangkirken, men under de enkelte menupunkter til venstre, kan du danne dig et overblik over hvordan de enkelte handlinger forløber.
Ophavsret: