For de mindste

Glæden ved at synge salmer og bevæge sig til musik er stor, og børn kan ikke for tidligt introduceres til kirkens musikalske verden. Derfor har vi faste sang- og rytmikhold for de mindste og lidt større. Senere har vi korene , men den tid den glæde.

Babysalmesang 3-9 måneder

Babysalmesang 6-9 måneder

 

Det er aldrig for tidligt for et barn at lære salmer - og det er aldrig for sent for de voksne. Babysalmesang henvender sig til sognets alleryngste børn, 3-9 måneder, og deres forældre. Ta' din baby under armen og kom til babysalmesang i Østervangkirken. Udover salmesang er der også rytmik, bevægelse, og kaffe.

Læs mere.