Dødsfald

Ved dødsfald skal der altid tilkaldes læge, som er den eneste, der lovligt kan udstede dødsattest. Den døde må ikke lægges i kiste, før dødsattesten er skrevet med angivelse af dødsårsag.


Lægen indberetter dødsfaldet elektronisk.

 

Hvis der er tale om en dødfunden - d.v.s. en person, som er død, uden der har været andre til stede - eller hvis man ikke umiddelbart kan afgøre, om der er tale om en naturlig død, kan der ikke udstedes almindelig dødsattest. I disse tilfælde indberetter lægen dødsfaldet til politiet, der sammen med embedslægen derefter tager stilling til, om der skal foretages et såkaldt retslægeligt ligsyn.


Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/begravelses-forretning, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/ begravelse. Som hovedregel skal bisættelse/begravelse finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

 

Kirkelig begravelse

Var afdøde medlem af Folkekirken, kontakter de pårørende én af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.

Ikke-kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en ikke-kirkelig bisættelse/ begravelse - d.v.s. ikke ønskede en præsts medvirken.

Begravelse eller Bisættelse

Fugl på en gren

Begravelse

Ordet bruges om en begravelseshandling, der slutter med, at man sænker kisten ned i grav ude på kirkegården. Begravelse kaldes undertiden jordbegravelse eller jordfæstelse for at markere forskellen til bisættelse, hvor kisten med den døde køres på krematoriet og brændes.

Bisættelse

Skikken med at brænde de døde går tilbage til 1800-tallets store kolera-epidemier, der også ramte Danmark. På grund af de mange kolera-ofre blev det snart et problem at finde plads på landets kirkegårde til alle kisterne. Derfor begyndte man at brænde de døde. Dels sparede det plads, og dels rensede det luften i de sygdoms-befængte byer. Kolera er for længst udryddet i Danmark, men alligevel vælger de fleste, at de vil brændes. Mange kan ikke lide tanken om at blive nedbrudt i jorden. I dag vælger næsten 8 ud af 10 danskere at blive brændt.

Nærmeste pårørende til afdøde kan via  www.borger.dk  udfylde en anmodning om begravelse/bisættelse og sende den elektronisk med NemID til kirkekontoret. Man kan også give bedemanden fuldmagt til at ordne papirerne for sig.

Find det gravsted, du søger

Find det gravsted, du søger

Er du i tvivl om, hvor afdød ligger begravet eller er bisat på kirkegården, så vælg kirkegård og skriv personens navn i søgefeltet. Placeringen vises på kortet, så det er nemt at finde. 

 

Find gravsted på Nordre Kirkegård

 

Find gravsted på Søndre Kirkegård