Om Glostrup Sogns Menighedspleje

En selvejende institution

Glostrup Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der blev stiftet d. 6. september 2005 og har hjemsted i Østervangkirken. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf er 2 medlemmer udpeget af genbrugsbutikken Kirkens Genbrug. Derudover deltager 2 præster og 2 menighedsrådsmedlemmer fra Glostrup sogn i bestyrelsesarbejdet. De øvrige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Her er vores vedtægter

Vedtægt 1.jpg Vedtægt 2.jpg Vedtægt 3.jpg

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen i marts 2018 består bestyrelsen af:

 • Sognepræst Andreas Thom, formand
 • Anne Olesen, næstformand
 • Per T. Hansen, sekretær
 • Irene Klitbo, kasserer
 • Sognepræst Malene Højen Lundquist
 • Vita Christensen, repræsentant for Glostrup Genbrug
 • Sognepræst Esper Silkjær, repræsentant for Glostrup Genbrug
 • Carl-Erik Denning, repræsentant for Glostrup Sogns menighedsråd
 • Birte Dyhr, repræsentant for Glostrup Sogns menighedsråd
 • Pia Møller, suppleant
 • Ritha Christiansen, Suppleant
 • Kirsten Vig, revisor
 • Erik Storgaard, revisor
 • Anders Madsen, revisorsuppleant
Ophavsret: