Ture tidligere år

3-dages tur

Menighedsplejens årlige tredages-tur er et tilløbsstykke. Hvert efterår tager vi med bus ud i det blå for at nyde endnu en egn af vores dejlige danske land. Vi lægger vægt på, at turene skal være egnede for gangbesværede og handicappede. Der er plads til kørestole i bussen og vi planlægger turene således, at man ikke skal gå for langt.

Her er en oversigt over vores tre-dagesture siden 2006:

År

Periode

Sted

Guide

2006

18. - 19. marts

Sønderjylland

Esper Silkjær

2007

21. - 23. september

Nordjylland

Esper Silkjær

2008

16. - 18. maj

Bornholm

Ole Aasted

2009

26. - 28. september

Møn og Lolland-Falster

Jørgen Degn Bjerrum

2010

23. - 25. april

Sydslesvig

Esper Silkjær

2011

16. - 18. september

Fyn og Ærø

Ole Aasted

2012

17. juli

Helsingør og Tegner Museet

Ole Aasted

2013

16. - 18. august

Djursland

Jørgen Degn Bjerrum

2014

29. - 31. august

Slesvig

Esper Silkjær

2015

8. - 10. maj

Vikingetur, Aalborg

Andreas Thom

2016

2. - 4. september

Silkeborg

Jørgen Degn Bjerrum

2017

25. - 27. september

Vestkysten - mennesker ved havet

Esper Silkjær

2018

31. august - 2. september

Svendborg og Sydfynske Øhav

Andreas Thom

År

Periode

Sted

GuideEndagsture

Glostrup Sogns Menighedspleje arrangerer også en endagstur, der altid finder sted i juli-måned.

1-dags ture arrangeret af GSM

År

Periode (altid en dag i juli)

Sted

Guide

2013

 

Rusland

 

2014

 

Nyord

 

2015

 

Højby

 

2016

 

Stevns

 

2017

 

Omø

 

2018

 

Lund

 

År

Periode (altid en dag i juli)

Sted

Guide