Glostrup Sogns Menighedspleje

Det lidt underlige ord ”menighedspleje” dækker over en selvstændig forening. Dens formål er at støtte dels menighedslivet i Glostrup sogn, dels medlemmer af menigheden, der har brug for økonomisk hjælp i særlige anledninger.

De fleste af menighedsplejens indtægter kommer fra genbrugsbutikken Kirkens Genbrug, der ligger på Hovedvejen 120.

GSM er medlem af Menighedsplejen i Danmark, der er menighedsplejernes paraplyorganisation. Gennem den er vi en del af Folkekirkens Feriehjælp, der tilbyder gratis ferie til udsatte familier.

 

Foreningen

 

Glostrup Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der blev stiftet d. 6. september 2005 og har hjemsted i Østervangkirken. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf er 2 medlemmer udpeget af genbrugsbutikken Kirkens Genbrug. Derudover deltager 2 menighedsrådsmedlemmer og 2 præster fra Glostrup sogn i bestyrelsesarbejdet. De øvrige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, kaldet årsmødet.

 

Arrangementer

 

Suppe og Sang

Den sidste fredag i syv måneder af året kl. 17 - 19 indbyder GSM til to timer med sang fra Højskolesangbogen, en portion suppe og hyggeligt samvær. Deltagelse koster 20 kr.

 

Juletræsfest

Den 28. december hvert år afholder GSM en traditionel juletræsfest med flæskesteg og risalamande, juletræ og underholdning.

 

Udflugter

Hver sommer arrangerer vi en eller to udflugter for ældre og/eller familier.

 

Økonomisk hjælp

I samarbejde med Menighedsplejen i Danmark giver GSM økonomisk støtte til jul og konfirmation. Ansøgning om hjælp skal altid gå gennem henvendelse til en af præsterne.

 

Bestyrelsen

Siden årsmødet/generalforsamlingen 16. 4. 2023 er bestyrelsen sammensat sådan:

Ea Dal, formand, valgt af årsmødet

Katrine Söderberg, næstformand, præst

Irene Klitbo, kasserer, valgt af årsmødet

Anne Olesen, sekretær, repræsentant for Kirkens Genbrug og medlem af Menighedsplejen i DK

Jørgen Boelskov, sekretær, valgt af årsmødet

Vita Christensen, repræsentant for Kirkens Genbrug

Tinne Christensen, valgt af menighedsrådet

Annie Athena Friis, valgt af menighedsrådet

En præsteplads: vakant

 

Revisor: Erik Storgaard