Babysalmesang 3-9 måneder

Det er aldrig for tidligt for et barn at lære salmer - og det er aldrig for sent for de voksne. Babysalmesang henvender sig til sognets alleryngste børn, 3-9 måneder, og deres forældre. Tag din baby under armen og kom til babysalmesang i Østervangkirken. Udover salmesang er der også rytmik, bevægelse, og kaffe.

Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Ikke mindst fordi man ved at synge for sit barn kan udtrykke flere følelsesmæssige nuancer og skabe flere billeder, end når man taler.

Gratis men kræver tilmelding

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Thomas Olsen på 6162 0437 eller på e-mail til thomas@glostrupsogn.dk, hvor man også kan høre, hvornår der starter nyt hold.