Glostrups to historiske kirker

Vi er stolte af sognets to smukke kirker, der er enestående på hver deres måde.  Glostrup Kirke, der ligger i forbindese med Søndre Kirkegård og sognegården, blev bygget helt tilbage i det 12. århundrede og bærer datidens kirkearkitektoniske skønhed med sig. Østervangkirken er Danmarks nyeste rundkirke og blev bygget i 1970. Dens arkitektur adskiller sig meget naturligt fra Glostrup Kirke og giver både os og menigheden rig mulighed for at vælge mellem kirkerne til forskellige formål og anledninger.

Østervangkirken har 50 års jubilæum i 2020, hvor der har været planlagt en fejring, der desværre er vingeskudt af den aktuelle pandemi. Læs mere!

Glostrup Kirke - Middelalderkirken

Glostrup Kirke - Middelalderkirken

Glostrup Kirke

Kirkepladsen
2600 Glostrup

 

Glostrup kirke har, siden den blev bygget i det 12. århundrede, gennemgået flere ombygninger. Den største fandt sted fra afslutningen af 1400-tallet til o. 1530, hvor skibet forlængedes mod øst, og tårnet med trappehus rejstes mod vest. 1873-74 opførtes våbenhuset og langhuset blev skalmuret. Kirken fremstår i dag som en gotisk enhedskirke, hvor skib og kor er under samme tag med samme højde og bredde. 

 

Læs mere om kirkens historie.

 

Find vej til kirken.

Østervangkirken - Rundkirken

Østervangkirken - Rundkirken

Østervangkirken

Dommervangen 2
2600 Glostrup

 

Østervangkirken er Glostrup Sogns "nye" kirke, der blev indviet 19. april 1970 som den første rundkirke bygget i Danmark siden middelalderen.  

 

Læs historien bag kirken.  

 

Find vej til kirken.

Klokkeregulativ

Her er reglerne for, hvornår og hvordan der ringes med kirkeklokkerne i Glostrup Sogn: Klokkeregulativ