Navneændring

Laptop på et bord

Blanket til navneændring findes på www.borger.dk. Der er, med få undtagelser, et gebyr på en navneændringer. Blanketten udfyldes og sendes elektronisk med digital signatur til kirkekontoret i bopælssognet, hvor man også kan få svar på spørgsmål omkring navneændring.

Navneændringsblanketten kan fås på kirke-kontoret, såfremt man ikke har mulighed for at anvende www.borger.dk.