Årets gang på kirkegårdene

Hele året har begravelser og urnenedsættelser altid første prioritet. En del af gartnerpersonalet står desuden for handlinger i krematoriets sal. Men resten af tiden handler om at holde det hele smukt.

Januar - marts

Årets gang på kirkegårdene

Der arbejdes med snerydning, beskæring og vedligeholdelse af maskinparken. Gravene ligger flotte med granpyntningerne samt de kranse og puder som de pårørende har været forbi med.

I denne periode sløjfes der udløbne gravsteder og foretages omforandringer af beplantninger. Der anlægges nye afdelinger og oprettes fliser, hvis vinteren tillader det.

Sidst i marts er det, hvis vejret tillader det, tid til at tage gran og kranse / puder af samt foretage den første rengøringstur af de gravsteder som kirkegårdene holder, op til påske, så der kan plantes stedmoder som den tidlige forårsblomst. Hvis vinteren har været hård, er det også i den tid, at de grave der ikke kunne sløjfes tidligere på grund af frost og sne, bliver sløjfet.

April - juni

Årets gang på kirkegårdene

er det tid for anlæg og renovering af gravsteder og gravstedsafdelinger som ikke kunne anlægges på grund af den hårde vinter. Inden Sankt Hans er det også tid for klipning af løvfældende hække. Det er også her at gødskning af diverse arealer samt græsslåning finder sted.

Juli - september

Årets gang på kirkegårdene

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder og græsslåning. i september klippes stedsegrønne samt løvfældende hække.

Oktober

Anlæggelse og renovering af gravsteder og afdelinger.

November - december

Årets gang på kirkegårdene

pyntes gravstederne med gran, opsamling af nedfaldent løv samt ren- og vedligeholdelse af gravsteder i forbindelse med granpyntningen. Granpyntningen forventes færdig inden 1. søndag i advent.

Omkring 3. søndag i advent udlægges der kranse og puder samt juletulipaner, som det er bestilt af gravstedsejerne.