Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådet har oprettet udvalg til varetagelse af specielle opgaver:

  • Forretningsudvalget
  • Kirke- og kirkegårdsudvalg
  • Præsteboligudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Korudvalget
  • Orgeludvalget
  • Udvalget vedr. grøn omstilling
  • Sognegårdsudvalg