Hvordan skal det foregå?

Som den eneste art på kloden har mennesker altid begravet sine døde.

"Af jord er du kommet" - vi er alle sammen en del af jorden.
"Til jord skal du blive" - den erfaring er 10.000'er af år gammel.
"Men af jorden skal du igen opstå" - dét er det særlige ved kristendommen:

Troen på, at døden ikke er det sidste, der er at sige om os.

Det er lidt forskelligt, hvordan præster gør rundt omkring - også i Glostrup. Nogen bruger tre salmer, andre bruger fire. Nogen har trosbekendelsen med, andre har ikke. Og nogen gør ét, når de har begravelse, og noget andet, når de har bisættelse - og måske noget helt tredje, når det foregår fra kapel. Men der er en kerne i ritualet, som altid er den samme - noget, som altid hører med ved en kirkelig begravelse eller bisættelse:

    • Lovprisning

    • Jordpåkastelse

    • Fadervor

    • Velsignelse