Velkommen til Glostrup Sogn

Glostrup Sogn er et af Danmarks største sogne. Sognet repræsenteres ved to kirker: middelalder-kirken Glostrup Kirke fra omkring 1180 og den ”nye” kirke Østervangkirken, som blev indviet i 1970.

I Glostrup Sogn varetager menighedsrådet ansvaret for drift og administration af kirkerne, kirkegårdene, sognegården, krematorium samt tilhørende bygninger. Menighedsrådet har ligeledes det overordnede ansvar for kirkens liv og vækst.

Glostrup er en vestlig forstad til København med ca. 23.000 indbyggere, heraf godt 15.000 folkekirkemedlemmer. Kommune- og sognegrænse er identiske.

I Glostrup Sogn er der alle typer boliger, beliggende i ældre, nyere og flere helt nyanlagte kvarterer. Samtidigt er der et meget stort antal arbejdspladser, herunder 2 hospitaler.

Som boligtyperne antyder, finder man i byen et rigt varieret befolkningsgrundlag, hvad uddannelse, erhvervsbeskæftigelse, etnisk baggrund og alder angår. Dette afspejler sig i et vidtfavnende og aktivt kirkeliv.

Glostrup Sogn har 6 præster ansat. 2 sognepræster forretter primært tjeneste ved Glostrup Kirke. 2 sognepræster forretter primært tjeneste ved Østervangkirken. Én sognepræst forretter tjeneste ved såvel Glostrup Kirke som Østervangkirken. Tillige er der ansat en hospitalspræst, tilknyttet Rigshospitalet Glostrup.

Menighedsrådet kan kontaktes på mail 7147@sogn.dk

Med venlig hilsen

Glostrup Menighedsråd

Glostrup Sogn i antal og kroner

Sognestatistikken og sognets økonomi er offentlig, og du er velkommen til at se vores budgetter og regnskaber. Det samme gælder informationer om sognets størrelse, antal medlemmer, dåb osv. 

Glostrup Sogn i tal

Glostrup sogns budgetter og regnskaber