Whistleblower-ordning

 

Glostrup Sogn er tilknyttet folkekirkens fælles whistleblower-ordning pr. 1. januar 2023.

Ordningen skal sikre, at ansatte og frivillige i Glostrup Sogn fortroligt og sikkert kan indberette, hvis de har mistanke om eller kendskab til ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd. Det kan være ting som bestikkelse, korruption, underslæb, overtrædelse af persondataloven, seksuel eller anden chikane og i det hele taget lovovertrædelser.

Whistleblowerordningen varetages fortroligt og upartisk af Kammeradvokaten, Poul Schmith. 

Hvis du er ansat eller frivillig i Glostrup Sogn, kan du indberette her:  https://whistleblowersoftware.com/secure/674065d2-724e-4a7f-b638-e476b07bb715

Hvis du har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til henvende dig til Lene Møller, som lokal kontaktperson i sognet.  Kirkekontorets og kirkens medarbejdere