Vielse og kirkelig velsignelse

Der rettes henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor vielsen skal finde sted. Her gives der generel information om vielsen, og der aftales tid og sted for vielsen. Ønsker de kommende ægtefæller samme efternavn efter vielsen, informeres kirkekontoret også herom.

Blanket til navneændring på bryllupsdagen findes på www.borger.dk. Blanketten sendes elektronisk med NemID til kirkekontoret i bopælssognet. 

Forud for indgåelse af ægteskab erhverves der en såkaldt prøvelsesattest der godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Kommunen udsteder prøvelsesattesten på grundlag af en ægteskabserklæring, som findes her. En prøvelsesattest er gyldig i 4 måneder.

Man kan blive viet i folkekirken, når en af parterne er medlem.

Ønsker man kirkelig velsignelse af et allerede borgerligt indgået ægteskab, rettes ligeledes henvendelse til kirkekontoret.

Velkommen til bryllup i Glostrup Sogn.

Sådan foregår det

En vielse i kirken er en fantastisk oplevelse, og det skal blive en vidunderlig dag, man aldrig glemmer. Derfor har du mulighed for at sætte dit præg på dagen i form af udsmykning og salmer.  

Få ideer til salmevalget.

Man kan godt være lidt nervøs ved sit bryllup, og man vil ikke gøre noget forkert. Der er nu ingen grund til bekymring, men måske giver det lidt ro til at slappe af, hvis du ved præcist, hvad der skal foregå.

Læs om vielsen trin for trin.