Medlemmer af menighedsrådet

Benny Klitbo

Benny Klitbo

Formand

E-mail bklitbo@outlook.dk

Angelica B. Lund

Annette Nordmind Thomsen

 

Næstformand

 

 

Anna Maria Enemark

Anna Maria Enemark

Kontaktperson

Annette Nordmind Thomsen

Anders Ravn

Kasserer

Marie Nygaard Nielsen

Marie Nygaard Nielsen

 

Svend-Erik Reeløv-Pedersen

Svend-Erik Reeløv-Pedersen

Kirkeværge

Ina-Marie Nielsen

Stig Skalshøi

Vakant

 

Vakant

Tinne Christensen

Tinne Christensen

 

Kenneth Lange

Kenneth Lange

Gitte Wallin

Gitte Wallin

Jan Brundby

Jan Brundby

Flemming Ibsen

Vacant

Annie Friis

 

Vacant

 

Vakant

Mads Jensen

Medarbejderrepræsentant

Endvidere er alle sognets præster medlemmer.  Mød præsterne her.

Suppleanter:

Byggekyndig:  Arkitekt Mogens K. Nielsen, Byvejen 18B, Osted, 4320 Lejre

 

Alle fotos af Frank Høck Thomsen, Elevate

Læs mere om menighedsrådet og dets opgaver

Menighedsarbejdet foregår ofte i underudvalg.  Læs mere om de enkelte udvalg her.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er meget velkommen. Se mødekalenderen her.

Menighedsrådets dagsordener og referater er også offentige. Læs dagsordener og referater her.