Salmer ved begravelse og bisættese

Den Danske Salmebog ligger på nettet. Her kan du søge og finde både tekst og melodi til alle salmer i Salmebogen.

Få inspiration til salmer her.

Men mange andre salmer kan også bruges. For eksempel vil det ofte være oplagt at synge en salme, der passer til årstiden. Mange familier har også en bestemt salme, som de plejer at synge ved begravelser / bisættelser, og som derfor naturligvis skal med. Det samme gælder, hvis afdøde havde en yndlingssalme eller måske endda havde et særligt ønske om, at en bestemt salme skulle synges ved hans/hendes begravelse / bisættelse.