Hvem vil du gerne i kontakt med?

Kontakt præsterne

I sognet er tilknyttet 7 præster til den store opgave, det er at servicere vort store sogns mange medlemmer, de to kirker og sygehuset.
 

Kontakt menighedsrådet

Menighedsrådet fungerer som sognets bestyrelse og har således hovedansvaret for sognets fremtid, økonomi, organisation, ejendomme og drift. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Glostrup af 15 medlemmer, sognets præster samt en medarbejderrepræsentant.
 

Menighedets kontaktperson er normalt formand Tommy Carlsen, men under hans sygdom bedes henvendelser til menighedsrådet ske til næstformand Carl-Erik Denning på telefon: 2572 3280 eller E-mail: carl-erik@denning.dk.

Sæt ansigt på medlemmerne

Hvem er med i hvilke udvalg

Menighedsrådets opgaver

Årets menighedsrådmøder

Mødereferater og dagsordener

Find kirkekontor og sognegård

Glostrup Kirkekontor
Østervej 6
2600 Glostrup
Tlf. 43 61 33 11

Kontoret har åbent:
mandag - fredag kl. 9-13
torsdag tillige kl. 15.30-17.30
 

Find kirkegårdskontoret

Glostrup Kirkegårdskontor
Østervej 8
2600 Glostrup
tlf. 43 61 33 10

Kontoret har åbent:
Mandag - torsdag kl. 9-13, fredag kl. 9-12.

Find Søndre Kirkegård og gravstederne på kirkegården

Søndre Kirkegård
Kirkepladsen 1
2600 Glostrup
 

Find Nordre Kirkegård og gravstederne på kirkegården

Nordre Kirkegård
Gammel Landevej 1
2600 Glostrup
 

Find Glostrup Krematorium og kapel

Glostrup Krematorium og kapel
Gl. Landevej 1
2600 Glostrup
Tlf 4361 3328
gk@glostrupkirkegaarde.dk

Kontoret er åbent:
Mandag – torsdag kl. 9 – 13., fredag kl. 9– 12

Lokaleleje

Du har mulighed for at leje lokaler i sognegården. Læs hvordan og om vilkårene for lokaleleje.

Hent vilkårene her.

Ophavsret: