Menighedsrådets opgaver

Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati .

Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Glostrup af 15 medlemmer, sognets præster samt en medarbejderrepræsentant. Det seneste valg fandt sted den 15. september 2020 med tiltrædelse af det nye råd 29. november 2020.

Udover de folkevalgte medlemmer er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.

Menighedsrådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sammensætningen af sognets menighedsråd. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

    • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
    • at være forvaltningsmyndighed
    • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
    • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
    • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsråds løftet, jf. Menighedsrådslovens § 7:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Glostrup Sogn i antal og kroner

Sognestatistikken og sognets økonomi er offentlig, og du er velkommen til at se vores budgetter og regnskaber. Det samme gælder informationer om sognets størrelse, antal medlemmer, dåb osv. 

Glostrup Sogn i tal

Glostrup sogns budgetter og regnskaber

Oaser, hvor du tanker op

Dette er vores vision:

Glostrup Sogn er oaser i livet, hvor du finder ro, glæde og rum for kristen tro, tanke og fællesskab.

Glostrup Sogn er oaser i byen, hvor vi finder sammen i kirken, sognegården, på kirkegården, og hvor vi ellers mødes.

Glostrup sogn