Julehjælp i Glostrup

Fristen for ansøgning om julehjælp i 2019 udløb torsdag den 5. december.

Hvert år uddeler Glostrup Sogns Menighedspleje julehjælp til sognebørn, som er økonomisk trængt og derfor har vanskeligt ved at se sig igennem julehøjtiden.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til kordegnekontoret. Det udfyldte skema afleveres til en af præsterne, da der ved uddelingen lægges vægt på præstens personlige kendskab til ansøgerne. Ansøgningsskemaet er parat til afhentning på kordegnekontoret i løbet af november. Den nøjagtige dato kan du finde her på siden, når vi nærmere os december. Du vil også kunne finde dato for hvornår den senest skal være afleveret til en af præsterne i Glostrup Sogn.