Dåb er en god start på livet

Velkommen til verden

Fødselsattesten

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Fra jordemoderen (hospitalet) modtager kordegnen en fødselsanmeldelse.

På baggrund af denne bliver barnet registreret i Den Elektroniske Kirkebog og i Det Centrale Personregister (CPR).

Er forældrene ikke gift, kan de på www.borger.dk udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring, der skal signeres med en digital signatur.

Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Herefter vil kirkekontoret registrere barnet og forældrene og fremsende en Fødselsattest.

 

Velkommen til verden, barnedåb

Hvad skal barnet hedde?

Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller ved digital anmeldelse. 

Hvis barnet skal døbes, henvender man sig til kirkekontoret ved den kirke, hvor man ønsker sit barn døbt.

Skal barnet ikke døbes, skal man på www.borger.dk  navngive barnet med dets fulde navn. Barnet kan få moderens eller faderens mellemnavn eller efternavn, som efternavn. Det navn, der ikke vælges, kan barnet få som mellemnavn. Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der kan blive til ulempe for barnet. 

Familieretshusets hjemmeside findes en fortegnelse over godkendte fornavne.

 

Velkommen til verden, barnedåb

Dåben

Hvis du ønsker at knytte dit barn til Den danske Folkekirke, sker dette ved dåb af barnet.

Navngivning af barnet kan ske i forbindelse med dåben.

Når man ønsker dåb rettes henvendelse til kordegnen på kirkekontoret, der oplyser om hvilken præst der er tjenestegørende den dag barnet ønskes døbt. Kordegnen skal have barnets fulde navn samt fulde navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, inklusive den der bærer barnet, forudsat at det ikke er en af forældrene, der bærer barnet.

For at kunne stå fadder kræves det at man er døbt og mindst 15 år. Derefter aftales møde med præsten, der skal foretage dåben. Hvis barnet skal døbes i en frikirke eller i udlandet, skal barnet navngives inden dåben.

Læs om dåb på http://www.kristendom.dk/daab

Læs dåbsritualet fra start til slut

Sigurd: Dåben er en gave