Minikonfirmand – et undervisningstilbud til børn i 3. klasse

Det hedder officielt ”Indledende konfirmationsforberedelse”, men i Glostrup Sogn kalder vi det for minikonfirmandundervisning.

Minikonfirmand er for de børn i tredje klasse, som slet ikke kan vente til ottende med at komme i gang med konfirmandundervisningen. 

Folkeskolen  tilbyder faget kristendomskundskab i hele skoleforløbet. I 1. - 3. klasse er formålet med faget at fremme og imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om tilværelsen og sætte dem i stand til at samtale om almene tilværelsesspørgsmål. Eleverne skal lære de bibelske fortællinger at kende og forstå enkle faglige begreber, symboler og ritualer. Eleverne skal opnå forståelse for, hvad kristendom er, og hvad kristendommen har betydet for dansk og vestlig kultur og samfund i historisk og nutidig belysning.

Kirkens  tilbud er en del af sognets dåbsoplæring. Gennem undervisningen gøres børnene fortrolige med kirken i bred forstand: Kirkerummet, gudstjenesten, salmerne, sproget, musikken, kirkeårets højtider, dåb og nadver, bøn og fadervor. Dette sker gennem leg, sang, bevægelse, kreativitet og fortællinger fra Bibelen. 

Børnenes egne livserfaringer inddrages. Børn kan have mange tanker og spørgsmål om tilværelsen: at leve sammen, forskellighed, tro/tvivl, venskab, kærlighed, ensomhed, svigt, død og håb.

Et undervisningsforløb er på 7-10 uger med en ugentlig dobbelttime, som ligger i forlængelse af børnenes skoledag.

Man behøver ikke at være døbt for at deltage i dette undervisningsforløb, og det er ikke en forudsætning, at man har deltaget i forløbet, for at man senere kan blive konfirmeret.

Undervisningen varetages af kirke- og kulturmedarbejder Thomas Olsen,

Har du spørgsmål om minikonfirmandundervisning kan du kontakte Thomas Olsen på thomas@glostrupsogn.dk
thomas@glostrupsogn.dk