Højmessens forløb

Præludium

Indgangsbøn

1. Salme

Hilsen:
Præsten: Herren være med Jer!
Menigheden: Og med din Ånd!
Kollekt/Bøn
Læsning fra Bibelen (menigheden rejser sig)

2. Salme

Læsning fra Bibelen (menigheden rejser sig)
Trosbekendelsen (præst og menighed i fællesskab)
Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
AMEN

3. Salme

Evangelium (menigheden rejser sig)
Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...
Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Apostolsk Velsignelse (menigheden rejser sig)

4. Salme

Hvis der er dåb vil den ligge her, afsluttende med en salme
Nadver
Præsten: Opløft Jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! - Opstandne Herre og frelser...
Menigheden: Hosianna i det højeste.
Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menigheden: Hosianna i det højeste.
Nadversalme: O Guds Lam uskyldig (DDS 440)
Nadverbøn og Fadervor (bedes af menighed og præst)
Indstiftelsesord (menigheden rejser sig)
Uddeling og nadvermåltid
Fredsønske
Kollekt/bøn
Velsignelse (menigheden rejser sig
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden: Amen. Amen. Amen!

5. Salme

Bekendtgørelser
Udgangsbøn
Postludium