Højmesse og gudstjeneste

Højmessen

Højmessen er betegnelsen for den gudstjeneste, som afholdes i kirken om formiddagen på søn- og helligdage. Dvs. folkekirkens standardgudstjeneste, der følger et relativt fastlagt mønster i form og indhold. Ved højmessen er der mulighed for dåb og nadver, de særlig højtidelige elementer, foruden salmesang, bøn, bibelske tekstlæsninger, trosbekendelse, prædiken og orgelmusik. 

Læs mere om, hvordan en højmesse forløber.

Øvrige gudstjenester

Derudover holdes et stort antal øvrige gudstjenester med større frihedsgrader i sted, form, indhold og varighed. Der er fx tale om eftermiddags-, aften- eller hverdagsgudstjenester i en lidt kortere form, eller det kan være børne-, musik-, stille-, tema-, friluftsgudstjenester med mere. 

Læs mere om vores kommende særlige gudstjenester.