Dødsfald

Ved dødsfald skal der altid tilkaldes læge, som er den eneste, der lovligt kan udstede dødsattest. Den døde må ikke lægges i kiste, før dødsattesten er skrevet med angivelse af dødsårsag.

Lægen indberetter dødsfaldet elektronisk.
 
Hvis der er tale om en dødfunden - d.v.s. en person, som er død, uden der har været andre til stede - eller hvis man ikke umiddelbart kan afgøre, om der er tale om en naturlig død, kan der ikke udstedes almindelig dødsattest. I disse tilfælde indberetter lægen dødsfaldet til politiet, der sammen med embedslægen derefter tager stilling til, om der skal foretages et såkaldt retslægeligt ligsyn.

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/begravelses-forretning, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/ begravelse. Som hovedregel skal bisættelse/begravelse finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.
 

Kirkelig begravelse

Var afdøde medlem af Folkekirken, kontakter de pårørende én af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.

Ikke-kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en ikke-kirkelig bisættelse/ begravelse - d.v.s. ikke ønskede en præsts medvirken.

Ophavsret: