Årets menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og tilhørere skal være meget velkommen. Der er ved starten af hvert møde afsat tid til at rejse spørgsmål til menighedsrådet. Møderne afholdes i sognegården på 1. sal den 3. onsdag i hver måned (undtagen juli og oktober) klokken 18.30.

Menighedsrådsmøder 2019

Glostrup Menighedsråd afholder menighedsrådsmøder i Sognegården på følgende datoer:

 • Onsdag den 16. januar
 • Onsdag den 20. februar
 • Onsdag den 20. marts
 • Onsdag den 17. april
 • Onsdag den 15. maj - mødet starter klokken 17.
 • Onsdag den 19. juni
 • Onsdag den 21. august
 • Onsdag den 18. september
 • Onsdag den 23. oktober
 • Onsdag den 20. november
 • Onsdag den 18. december

Møderne er offentlige og starter kl. 18.30.

Ophavsret: