Velkommen til menighedsrådsmøderne

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og tilhørere skal være meget velkommen. Der er ved starten af hvert møde afsat tid til at rejse spørgsmål til menighedsrådet. Møderne afholdes i sognegården den 3. onsdag i hver måned (undtagen juli og oktober) klokken 18.30. Fra og med februar 2020 afholdes møderne på Odinsvej 13.

Ophavsret: