Forretningsudvalg

Udvalget varetager den overordnede administration af sognet, herunder personalesager, med menighedsrådets formand som formand. Udvalget udarbejder endvidere dagsorden til de ordinære menighedsrådsmøder.

Udvalget har følgende medlemmer:

  • Benny Klitbo (formand)
  • Anna Maria Enemark (kontaktperson)
  • Angelica B. Lund (næstformand)
  • Annette Enegård Nordmind Thomsen (kasserer)
  • Elisabeth Arendt (præst)
  • Katrine Söderberg (præst)
  • Desuden deltager Tage Kleinbeck (personaleleder) og Jesper Larsen (kirkegårdsleder)