Vielse/kirkelig velsignelse

Der rettes henvendelse til kirkekontoret, hvor der gives generel information om vielsen, og der aftales tid og sted for vielsen. Ønsker de kommende ægtefæller samme efternavn efter vielsen, informeres kirkekontoret også herom.

Blanket til navneændring på bryllupsdagen findes på www.borger.dk. Blanketten sendes elektronisk med NemID til kirkekontoret i bopælssognet. 

Forud for indgåelse af ægteskab erhverves der en såkaldt prøvelsesattest der godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Kommunen udsteder prøvelsesattesten på grundlag af en ægteskabserklæring, som findes her. En prøvelsesattest er gyldig i 4 måneder.


Man kan blive viet i folkekirken, når en af parterne er medlem.

Ønsker man kirkelig velsignelse af et allerede borgerligt indgået ægteskab, rettes ligeledes henvendelse til kirkekontoret.

Velkommen til bryllup i Glostrup Sogn.

Ophavsret: